Δευτέρα, Μαΐου 10, 2010

Τι σημαίνει η ιδιωτικοποίηση του νερού για τις χώρες της Αφρικής.

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τη δράση των πολυεθνικών του νερού στις υπό ανάπτυξη χώρες. Δείχνει τη διαπλοκή πολυεθνικών, ΔΝΤ, Παγκόσμιας Τράπεζας και κυβερνήσεων για ένα αδιαπραγμάτευτα κοινοφελές αγαθό: το νερό! Σε ανεπτυγμένες χώρες όπως η Γαλλία, οι εγχώριες εταιρίες απολαμβάνουν έναν ιδιότυπο προστατευτισμό και δεν επιτρέπεται η είσοδος ξένων εταιριών στον τομέα του νερού. Από την άλλη, στις υπό ανάπτυξη χώρες, η ιδιωτικοποίηση του νερού και η παράδοσή του σε ξένες πολυεθνικές είναι μία από τις επιταγές του ΔΝΤ προκειμένου να χορηγηθούν δάνεια.
http://www.wsws.org/articles/2002/sep2002/wate-s07.shtml

Δεν υπάρχουν σχόλια: